Pierwsze spotkanie (19.02.) w ramach Akademii było pełne inspiracji i aktywnej współpracy, a głównym celem było zgłębienie tematu kooperacji.

Młodzież doskonaliła umiejętności współpracy poprzez różnorodne zadania, które nie tylko zachęcały do pasjonujących dyskusji, ale także angażowały w aktywności ruchowe. Dostarczyliśmy uczestnikom praktycznych narzędzi oraz wskazówek do efektywnej współpracy, tworząc jednocześnie atmosferę sprzyjającą wymianie pomysłów i doświadczeń.

W ramach Akademii Kompetencji Przyszłości kładziemy szczególny nacisk na przygotowanie młodych ludzi do życia w dzisiejszym dynamicznym świecie, koncentrując się na rozwoju umiejętności miękkich, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” realizowany przez Fundację FRSI w partnerstwie z Save the Children International.
 
4 dziewczyny i chłopak siedzą przy stołach i oglądają prezentację na ekranie

Akademia Kompetencji Przyszłości

5 młodzieży pisze na kartkach

Akademia Kompetencji Przyszłości

młodzież siedzi przy połączonych stołąch i notuje na kartkach

Akademia Kompetencji Przyszłości

młodzież stoi w grupce, w tle komputery

Akademia Kompetencji Przyszłości