Pracownicy

Pracownicy:

  • Anna Karpińska – dyrektor
  • Iwona Bednarowicz – st. bibliotekarz
  • Ewa Michalak – st. bibliotekarz
  • Katarzyna Małkowiak – mł. bibliotekarz
  • Julia Kusiołek – mł. bibliotekarz