Historia

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupcy została zorganizowana w roku 1946. Mieściła się przy ul. Poznańskiej, w jednym tylko pomieszczeniu o powierzchni 25 m2. Organizatorem biblioteki i jej pierwszym kierownikiem była Janina Pawela, która tę funkcję sprawowała przez następne 26 lat. Biblioteka posiadała wówczas księgozbiór składający się z darów społeczeństwa… i wynosił zaledwie 262 tomy. Do 1947 r. biblioteka została zarejestrowana i finansowana przez Miejską Radę Narodową w Słupcy. Od tej pory datuje się stopniowy wzrost liczebności księgozbioru i rozwój działalności biblioteki. Do roku 1956 biblioteka podlegała organizacyjnie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Z dniem 1.01.1956 r., z chwilą reaktywowania powiatu słupeckiego, biblioteka została przemianowana na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W tym samym roku biblioteka otrzymała większy metraż (76 m2). Księgozbiór biblioteki wynosił już ponad 12.500 woluminów książek. W 1958 r. wyodrębniony został księgozbiór dziecięcy i uruchomiono wypożyczalnię dla dzieci. Od reaktywowania powiatu datuje się intensywny rozwój działalności biblioteki, tak na terenie miasta, jak i na terenie całego powiatu. Swą działalnością obejmuje miejskie i gromadzkie biblioteki w słupeckiem. Biblioteka pod względem działalności oświatowo-czytelniczej, wciąż należała do przodujących w województwie poznańskim. Na terenie powiatu, działalność czytelniczą prowadzi wówczas: 5 bibliotek gminnych, 1 miejsko-gminna, 16 filii bibliotecznych, 116 punktów bibliotecznych… i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupcy, która placówką powiatową będąc, udzielała niezbędnej pomocy fachowej w terenie. Dzięki dużym zabiegom kierowniczki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Janinie Paweli i instruktorowi tańca Pawłowi Panieńkowskiego oraz Powiatowemu Domowi Kultury zorganizowany został dziecięcy zespół taneczny. W 1971 r., po likwidacji przedszkola Caritas, biblioteka zostaje przeniesiona do Domu Parafialnego przy ul. Okopowej 4. W 1972 r., po odejściu na emeryturę Janiny Paweli, kierownictwo nad biblioteką obejmuje Ryszard Tomczak. Utworzone zostają: dział instrukcyjno-metodyczny z kierownikiem Krystyną Brychcy, dział zakupu, gromadzenia oraz opracowania księgozbioru z kierownikiem Jolantą Wysocką. W 1983 r. biblioteka musi opuścić Budynek Parafialny. Po remoncie budynku przy ul. Poznańskiej 9, którego właścicielami są Państwo Warta, miejsce swoje ponownie znajduje biblioteka. Pomieszczenia biblioteki są wyremontowane, nowoczesne jak na owe czasy. Powierzchnia biblioteki to 196 m₂. Jest w niej czytelnia. Oddział dla dzieci i młodzieży mieści się w Hotelu Młodego Robotnika WKS Mostostal przy ul. Kopernika. W 1993 r. na skutek trudności finansowych zostaje zlikwidowana filia dla dzieci i młodzieży. Część księgozbioru zostaje przeniesiona do biblioteki dla dorosłych na ul. Poznańską 9, w miejsce czytelni. Część zostaje przekazana Szkole Podstawowej nr 3 w depozyt. W roku 1999, ówczesny dyrektor, Ryszard Tomczak odchodzi na emeryturę. Zastępuje go Anna Zimna, starszy bibliotekarz. W roku 2000, po ogłoszeniu konkursu na dyrektora, wygrywa go Seweryna Lewandowska. Funkcję tę obejmuje 1 września 2000 r. W tym samym roku w styczniu, Zarząd Miasta z burmistrzem Jerzym Mikołajewskim podejmuje decyzję o remoncie budynku po sklepie Uni-Mebel przy ul. Mickiewicza 24, który jest własnością Gminy Miejskiej Słupca, z myślą o przeniesieniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Po niewielkim remoncie wykonanym przez pracowników interwencyjnych Urzędu Miasta, pod kierunkiem Wojciecha Balewskiego, udaje się obie biblioteki przeprowadzić 8 stycznia 2001 r. Biblioteki znajdują się w nim do chwili obecnej. Pracownicy biblioteki to: dyrektor Seweryna Lewandowska, Anna Zimna – starszy bibliotekarz, Iwona Bednarowicz – starszy bibliotekarz, Ewa Michalak – starszy bibliotekarz, Anna Karpińska – starszy kustosz. W roku 2001 zostaje zatrudniona p. Ilona Kluga-Roszak, która jest instruktorem powiatowym, ponieważ od 2000 roku Miejska Biblioteka Publiczna zostaje Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną mającą pod opieką 7 gminnych bibliotek w powiecie: w Zagórowie, Strzałkowie, Powidzu, Lądku, Orchowie, Ostrowitem oraz Cieninie Zabornym. Funkcję biblioteki powiatowej placówka pełni po dzień dzisiejszy. W 2007 roku pani Ilona Kluga-Roszak kończy pracę instruktora powiatowego. Funkcję tę przejmuje pani Anna Karpińska. 24 sierpnia 2018 r. na zasłużoną emeryturę odchodzi dyrektor biblioteki, Seweryna Lewandowska. Burmistrz Słupcy, Michał Pyrzyk, powierza pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Annie Karpińskiej, która 19 sierpnia 2019 r., po ogłoszeniu konkursu na dyrektora, wygrywa go. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna składa się z wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dzieci i młodzieży oraz maleńkiej czytelni. Księgozbiór w roku 2016 to 22706 woluminów dla dorosłych oraz 12558 woluminów dla dzieci i młodzieży. Biblioteka posiada czytelnię internetową wyposażoną w 3 komputery, otrzymane w ramach programu Ikonka. Posiadamy także 4 komputery wyposażone w specjalny program biblioteczny SOWA MARC21. Od stycznia 2011 r. prowadzimy wypożyczanie komputerowe tego księgozbioru w Wypożyczalni dla dorosłych, a od końca roku 2013 w Oddziale dla dzieci i młodzieży.

17 listopada 2021 r. to dla nas i naszych czytelników dzień szczególny. Tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie biblioteki. 
Nowa siedziba daje możliwość swobodnego korzystania ze zbiorów dostępnych w jednym miejscu i przestrzeni, na organizowanie różnorodnych form komunikacji społecznej. To budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowane, funkcjonalne pomieszczenia po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy pozwolą na realizację zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki, a także na prowadzenie zadań w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży. Społeczność lokalna będzie mogła podnosić swoje kompetencje informatyczne dzięki nowemu pomieszczeniu, jakim jest sala komputerowa.
Na zewnątrz znajduje się platforma dla niepełnosprawnych ruchowo, którą można dostać się na piętro. Cały obiekt umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. W holu znajduje się czytelnia z księgozbiorem podręcznym i czasopismami oraz miejsce do relaksu z wygodną sofą i fotelami.
Wypożyczalnia dla dorosłych z wolnym dostępem do półek wreszcie może pomieścić cały księgozbiór w jednym miejscu. Oddział dla dzieci i młodzieży został podzielony na dwie części: bibliotekę młodych z księgozbiorem dla młodzieży oraz kącik malucha z miejscem do działań edukacyjnych i zabawy wśród książek. Jest również sala komputerowa ze stanowiskami z komputerami stacjonarnymi i laptopami, z ekranem interaktywnym, jest komputer z klawiaturą dla osób niedowidzących i powiększalnik tekstu z opcją głośnego czytania, drukarka 3D.
W bibliotece będzie możliwość wypożyczenia czytaków oraz czytników do e-booków. Zachęcamy do skorzystania z oferty audiobooków oraz umożliwiamy bezpłatny dostęp do e-booków poprzez platformę LEGIMI, Ibuk Libra, również audiobooków i kursów video poprzez ebookpoint Biblio. Wprowadzamy nowe w bibliotece zajęcia, wykorzystując roboty Photon do programowania. Zapraszamy do nich nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorów.