9 lutego mieliśmy niesamowite zajęcia z młodzieżą! W ramach cyklu zajęć poświęconym efektywnemu uczeniu się Zdaj egzamin, popraw oceny – Edukacyjna rewolucja! wszyscy razem stworzyliśmy niezapomniane chwile pełne nauki, inspiracji i motywacji.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o swoich mocnych stronach, swoich ograniczeniach i różnych technikach efektywnego uczenia się, które pomogą osiągnąć naprawdę świetne wyniki. Nauka o metodach uczenia się pomaga młodzieży zrozumieć, że uczenie się polega nie tylko na gromadzeniu informacji, ale też na analizie, syntezie i zrozumieniu materiału. Skuteczne uczenie się przynosi sukcesy w nauce, co z kolei zwiększa pewność siebie i poczucie własnej wartości.

W naszej bibliotece umożliwiamy młodym poznanie różnych metod uczenia się i znalezienie tych, które są dla każdego najskuteczniejsze. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym zajęciom nasza młodzież pozna siebie i swoje możliwości, co pozwoli im lepiej zrozumieć, jak działa ich umysł i przyniesie korzyści w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetne zajęcia, zaangażowanie i otwarcie na nowe idee.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” realizowany przez Fundację FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

młodzież siedzi w łąwkach, przed nimi kobieta pokazuje prezentację

Młodzież w bibliotece

młodzież siedzi w łąwkach i ogląda prezentację

Młodzież w bibliotece

młodzież siedząca w ławkach pisze na kartkach

Młodzież w bibliotece

dwie dziewczyny piszą na kolorowych karteczkach

Młodzież w bibliotece

młodzież siedząca w ławkach pisze na kolorowych ławeczkach

Młodzież w bibliotece

część młodzieży siedzi w ławkach, a część przykleja karteczki na flipchart

Młodzież w bibliotece