14 kwietnia gościliśmy u siebie grupę dyrektorek i dyrektora z 8 bibliotek publicznych: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ślesin, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach, Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

Jest to grupa, która dzieli się swoim doświadczeniem z innymi osobami zarządzającymi instytucjami kultury. Cykliczne spotkania stanowią przestrzeń do wymiany wiedzy oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Jednym z poruszanych tematów była kolejna edycja BLISKO – Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Serdecznie dziękujemy za owocnie spędzony czas.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Projekt Bliżej Biblioteki, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
9 kobiet i mężczyzna siedzą na żółtym i czerwonym fotelu oraz siwej kanapie, z lewej strony baner z informacją o projekcie i logo biblioteki

Spotkanie bibliotekarzy

4 kobiety pomiędzy regałąmi z książkami

Spotkanie bibliotekarzy

uczestnicy spotkania siedzą przy stole

Spotkanie bibliotekarzy

7 kobiet pozuje do zdjęcia, w tle kolorowe regały

Spotkanie bibliotekarzy

5 kobiet pozuje do zdjęcia, w tle regały

Spotkanie bibliotekarzy

na białym tle z lewej strony znak NPRCz a po środku orzeł