Dzięki dotacji, jaką uzyskaliśmy z programu Narodowego Centrum Kultury #BLISKO z projektem Bliżej Biblioteki, możemy m.in. doskonalić nasze umiejętności i rozwijać naszą kreatywność, aby wspólnie z Wami stworzyć magiczne trzecie miejsce.

W tym celu 3 czerwca bibliotekarze z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu słupeckiego oraz partnerzy w projekcie Bliżej Biblioteki spotkali się, aby wziąć udział w szkoleniu Pokolenie Z w bibliotece. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń.

W pierwszej części szkolenia bibliotekarze dowiedzieli się, kim jest pokolenie „Z”, jakie ma potrzeby, jak je przyciągnąć do biblioteki, jak zdobyć uwagę młodych, rozbudzić motywację oraz jak z nimi pracować. Poznali szczegółowe przykłady. Druga część szkolenia poświęcona była organizacji przestrzeni dla młodzieży tak, żeby biblioteka nie była dla niej nudna oraz jak zbudować zachęcającą ofertę dla „Z”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Projekt Bliżej Biblioteki, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
w hoolu biblioteki przy brązowych stołach siedzą kobiety, na stołach mają filiżanki i zeszyty

Szkolenie bibliotekarzy i partnerów

kobiety siedzą przy stołach, przed nimi stoi mężczyzna w niebieskiej koszuli

Szkolenie bibliotekarzy i partnerów

mężczyzna w siwej koszule i czarnych spodnia trzyma w dłoniach książkę, w tle ekran z napisami, po lewej stronie rzutnik

Szkolenie bibliotekarzy i partnerów

 

 

W dniach 17-19 czerwca udaliśmy się z mocną reprezentacją bibliotekarzy oraz naszych partnerów do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle. Celem wyjazdu było budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa, podnoszenie kompetencji bibliotekarzy i partnerów projektu oraz poznawanie dobrych praktyk bibliotekarskich.

Podczas wizyty studyjnej wzięliśmy udział w szkoleniu Dziecko – Rodzic – Senior – przestrzeń i oferta w bibliotece, które poprowadziła Anita Nogal – pedagog kreatywności, trener twórczości. Koordynatorka programu edukacyjnego w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Założycielka  i do lipca 2019 – właścicielka kluboksięgarni dziecięcej Baja Book w Otwocku.

Podczas szkolenia poznałyśmy inspiracje i dobre praktyki z bibliotek z Polski oraz inicjatyw społecznych, a także przyjrzałyśmy się procesowi organizacji wydarzeń dla powyższych grup odbiorców w swojej bibliotece. 

Dziękujemy Pani Ilonie Majewskiej, dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle za miłe przyjęcie oraz naszym partnerom i przedstawicielom bibliotek w powiecie słupeckim: Przedszkole nr 2 Miś, Przedszkole Jarzębinka, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty, Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury, Wydział Promocji Urzędu Miasta, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów, Biblioteka Publiczna Gminy Powidz, Biblioteka Publiczna Gminy Lądek za fantastyczny, bo wspólnie spędzony czas.

Wyjazd studyjny zrealizowany został przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy w ramach zadania Bliżej Biblioteki z projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Widok z góry, kobiety siedzą w okręgu na krzesłach, brązowa podłoga

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

brązowa podłoga, na zielonych krzesłach w okręgu siedzą kobiety, przed nimi wysoko biały ekran, w koło regały z książkami

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

na stole duży arkusz papieru wyklejony zdjęciami z gazet, w koło widać dłonie

Wyjazd Studyjny do Wisły

na brązowej podłodze duży arkusz papieru z przyklejonymi wycinkami z gazet, nad nim kuca kobieta w białej bluzce

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

w tle regały z książkami, przed nimi kobieta trzymająca duży arkusz papieru z przyklejonymi wycinkami z gazet, druga kobie stoi z lewej strony patrząca na papier

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

widok z balkonu na regały z ksiązkami

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

kobiety stoją tyłem, przed nimi kobieta opowiadająca na tle białej ściany

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

brązowe regały z książkami

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

w trzech rzędach na schodach stoją kobiety, za nimi biały ekran

Wyjazd Studyjny do biblioteki w Wiśle

27 września bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu „Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności jako podstawa dobrego projektu”, które przygotowała i poprowadziła Justyna Gorgoń, trenerka GoodBooks specjalizująca się w realizacji badań społecznych w sferze kultury.

Szkolenie miało charakter wykładowo – warsztatowy. Trenerka przeprowadziła zespół przez zagadnienia teoretyczne związane z przygotowaniem i prowadzeniem diagnozy, a następnie zaprosiła do pracy w grupach roboczych. Zaangażowanie pracowników w realizację zadań praktycznych, m.in. tworzenie ankiety, pozwoliło im zdobyć nowe umiejętności, które będą w przyszłości praktykować.

Druga część szkolenia to zajęcia praktyczne. Wybraliśmy się na miejskie targowisko, gdzie zapytaliśmy mieszkańców i osoby z pobliskich miejscowości m.in. o to co przyciągnęłoby ich do biblioteki. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zaprosiliśmy młodzież do wypełnienia krótkiej ankiety.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
przy brązowych stołach siedzą uczestniczki szkolenia, przed nimi przy tablicy stoi kobieta, w tle biurka z komputerami

Szkolenie

przy brązowych stolikach siedzą uczestniczki szkolenia, przed nimi przy tablicy stoi kobieta w czarnej bluzce i białych spodniach, w tle biurka z komputerami

Szkolenie

przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, w tle brązowe biurko

Szkolenie

mężczyzna w czarnej kurtce pochylony nad stolikiem z jasnym obrusem wypełnia ankietę, obok stoi kobieta w ciemnej kurtce, w tle stragany i duży biały samochód

Diagnoza

Kobita w granatowej kurtce pochylana nad stolikiem z jasnym obrusem wypełnia ankietę, przed nią stoją dwie kobiety w czarnej kurtce i swetrze w norweskie wzory, z prawej strony baner z nazwą projektu, w tle duży biały samochód bus

Diagnoza

Na stoliku pokrytym białym obrusem w koszyczku karteczki ze słoneczkami i cukierki krówki oraz ankiety

Diagnoza

na karteczkach czytelnicy spisali życzenia wzlędem biblioteki

Tablica Życzeń

na karteczkach spisane przez dzieci hasła na temat biblioteki marzeń

Biblioteka marzeń

dzieci siedzą przy brązowych ławka w sali klasowej i spisują na karteczkach jaka jest ich biblioteka marzeń, w tle szafa

Diagnoza w szkole podstawowej

ilustracje przedsztawiające bibliotekę marzeń z regałąmi i książkami

Biblioteka marzeń

Słupecka biblioteka zaprosiła (bibliotekarzy i partnerów w projekcie) przedstawicieli różnych instytucji, organizacji pozarządowych, aktywnych uczestników życia kulturalnego, na spotkanie poświęcone budowaniu współpracy.

Jednym z głównych kierunków działań w ramach realizacji projektu Bliżej Biblioteki było nawiązywanie nowych partnerstw i wzmacnianie współpracy z dotychczasowymi partnerami po to, by wspólnie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, gminy i powiatu słupeckiego. Podczas spotkania, zorganizowanego 18 października 2022r. dyrektor biblioteki – Anna Karpińska przedstawiła założenia projektu „Bliżej Biblioteki” i zaprezentowała działania dotychczas zrealizowane. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o potencjale i zasobach poszczególnych instytucji i  organizacji oraz o polach współpracy z biblioteką.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Projekt Bliżej Biblioteki, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
dorosłe osoby siedzą przy brązowych stołach, na których leżą zeszyty, w tle baner z informacją o projekcie i ekran interaktywny oraz biurka z komputerami

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

dorosłe osoby siedzą przy brązowych stołach, na których leżą kartki, w tle okna z pionowymi roletami

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

przy stołąch siedzą uczestnicy spotkania, przed nimi brązowe biurko

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

 

Podsumowanie realizacji  tegorocznej edycji projektu nastąpiło 26 października 2022r. w słupeckiej bibliotece. Na spotkanie zaproszone zostały m.in. osoby, aktywnie współpracujące dotychczas z biblioteką.

Dyrektor biblioteki, Anna Karpińska mówiła o zrealizowanych działaniach w ramach projektu – szczególną uwagę zwróciła na nowo powstałe kluby, skupiające osoby o podobnych zainteresowaniach, których działalność zainaugurowano w ostatnich miesiącach, a także wydarzeniach związanych z sensoryką, gdzie wspólnie z partnerami – przedszkolami, realizowane są zajęcia dla dzieci.

Rozmowa dotyczyła również planów wspólnych działań na 2023 rok, w tym przyszłorocznych założeń projektu „Bliżej Biblioteki”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Projekt Bliżej Biblioteki, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
kobietysiedzą przy brązowych stołach i notują w zeszytach, w tle biurka z komputerami

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

kobiety siedzą przy brązowych stołach, na których stoją filiżanki białe i zeszyty, za nimi stoi kobieta w bluzce czerwonej w kwiaty, w tle biurka z komputerami

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

przy brązowych stołach siedzą kobiety, na stołach zeszyty i białę filiżanki, za nimi stoi kobieta w czerwonej bluzce w kwiaty, w tle biurka z komputerami

Spotkanie bibliotekarzy i partnerów

10 listopada bibliotekarze oraz partnerzy w projekcie Bliżej Biblioteki wzięli udział w warsztatach Integracja sensoryczna, które poprowadziła Paulina Stołecka. 

Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zgłębienie tematu integracji sensorycznej oraz możliwości wykorzystania jej podczas organizacji wydarzeń bibliotecznych. Spotkanie umożliwiło poznanie pojęcia IS i zagadnienia 8 systemów zmysłowych.

W praktyce sprawdziliśmy jak stymulować wszystkie zmysły dzieci oraz przetestowaliśmy kilka zabaw i ćwiczeń sensorycznych z wykorzystaniem prostych rekwizytów oraz jadalnych mas plastycznych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest beneficjentem Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Projekt Bliżej Biblioteki, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Uczestnicy szkolenia siedzą na siwej podłodze, na środku pojemniki z różnymi sypkimi produktami, w tle biurka z komputerami

Szkolenie

Uczestnicy szkolenia siedzą na siwej podłodze, na środku pojemniki z różnymi sypkimi produktami, w tle biurka z komputerami

Szkolenie

uczestnicy szkolenia na stojąco bawią się w papier, nożyce

Szkolenie

uczestnicy szkolenia na stojąco bawią się bum bum rurkami

Szkolenie

uczesiedzą na siwej podłodze, w papierowych talerzykach mleko i rurkami rozdmuchują na nim farbki stniczki szkolenia

Szkolenie

uczestnicy spotkania na podłodze bawią się mąką, kaszą ryżem

Szkolenie

na siwej podłodze usypany z kolorowego ryżu kwiatek

Szkolenie