Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUPCY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUPCY

z lewej strony biały orzeł z rozłożonymi skrzydłami i dziobem zwrócony w lewą stronę