Kontakt

Adres:

Ulica: Armii Krajowej 27 (budynek po byłym gimnazjum), 62-400 Słupca

Telefon: 728 363 883

Email: biblioteka.slupca@gmail.com

z lewej strony biały orzeł z rozłożonymi skrzydłami i dziobem zwrócony w lewą stronę