z lewej strony biały orzeł z rozłożonymi skrzydłami i dziobem zwrócony w lewą stronę