Czy wiecie ile wrażeń mieszka w książkach? 13 września o godz. 16.00 zapraszamy na warsztaty czytania wrażeniowego dzieci i rodziców, nauczycieli szkół i przedszkoli, bibliotekarzy i nie tylko…

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Swędrowska – twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, animatorka warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, trenerka PSPiA KLANZA.
 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
 
Zadanie w ramach projektu Bliżej Biblioteki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
w prawym i lewym górnym rogu kolorowe półkola, w prawym dolnym rogu narysowane siedzące dziecko trzymające rozłożoną książkę, w górnej środkowej części plakatu logo biblioteki na rozłożonej książce herb Słupcy na niebieskim tle żółty krzyż oraz herb powiatu słupeckiego oraz herb powiatu słupeckiego, od góry na czerwonym tle biały orzeł do połowy, od dołu na niebieskim tle wokoło małe żółte krzyże

Książki pełne wrażeń