W sobotę 10 września zapraszamy najmłodszych na powakacyjne zabawy anglojęzyczne z książką „Bajkowy angielski”.

Dzieci w wieku 5-7 lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na zabawy anglojęzyczne z książką. To kontynuacja zajęć przedwakacyjnych. Dzieci, które nie brały w nich udziału, mogą dołączyć.

Zaczynamy 10 września o godz. 10.00. Obowiązują zapisy pod nr tel. 63 275 15 77 lub e-mailowo biblioteka.slupca@gmail.com

 
Zadanie w ramach projektu Bliżej Biblioteki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Na różowym tle w środkowej częsci plakatu książki kolorowe, na nich rysunki dzieci w kolorowych strojach, w prawym górnym rogu logo biblioteki - rozłożona książka, na niej herb z niebieskim tłęm i żółtym krzyżem oraz herb dolna część niebieska z żółtym krzyżem i żółtymi gwiazdkami, górna część na czerwonym tle biały orzeł

Bajkowy angielski. Zabawy anglojęzyczne z książką