Czas domowej izolacji to wspaniała okazja do rozwijania talentu literackiego przez młodzież i dorosłych.

Jeśli masz ochotę, czas i wenę – to ten konkurs jest dla Ciebie. Tematyką opowiadania może być życie podczas epidemii, ekologia czy uniwersalne wartości moralne (szacunek, uczciwość, odwaga, mądrość).

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży i dorosłych do twórczego spędzania wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości literackiej oraz kształtowanie poczucia estetyki.

 Regulamin konkursu

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII, szkół ponadpodstawowych z Powiatu Słupeckiego oraz dorosłych.
  2. Opowiadanie powinno być napisane samodzielnie, a tekst dotychczas nigdzie nie publikowany.
  3. Prace powinny być podpisane przez młodzież – imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasą; przez dorosłych – imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.
  4. Termin składania prac mija 21 maja.
  5. Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – ul. Mickiewicza 24 lub na adres e-mail : biblioteka.slupca@gmail.com
  6. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
  7. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
  8. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora.
  9. Do regulaminu należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

Zgoda z klauzulą informacyjną