Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, z klas I-III z powiatu słupeckiego, do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów, doskonalenie znanych technik plastycznych, umożliwienie prezentowania zdolności manualnych.

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III.
2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy (zakładki).
3. Technika jest dowolna.
4. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz nazwę szkoły i klasę autora.
5. Termin składania prac mija 09.04.2021 r.
6. Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, ul. Mickiewicza 24.
7. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
8. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu.
9. Prace przechodzą na własność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i nie będą odsyłane.
10. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w siedzibie biblioteki.
11. Dla dzieci i młodzieży, biorących udział w konkursie, wymagana jest podpisana zgoda z klauzulą informacyjną.

Zgoda z klauzulą informacyjną