Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy

ogłasza konkurs plastyczny

pod hasłem

 

„ W świecie Andersena ”

 

Wykonać należy pracę inspirowaną twórczością H.Ch. Andersena

            

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów, rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

REGULAMIN

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III
  2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy.
  3. Technika jest dowolna, format A-4
  4. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz nazwę szkoły i klasę autora.
  5. Termin składania prac mija 11. 05. 2018 r
  6. Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki publicznej w Słupcy,  Mickiewicza 24.
  7. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
  8. Ogłoszenie wyników i spotkanie z autorami prac nagrodzonych nastąpi w dniu 05. 2018 r w siedzibie biblioteki o godz. 10.00
  9. Prace przechodzą na własność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i nie będą odsyłane.
  10. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w siedzibie biblioteki.

 

 

Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowane, powielanie nadesłanych prac.