Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy 

ogłasza powiatowy konkurs literacki

pod hasłem

„Drzewo Recenzji – warto czy nie warto przeczytać”

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, a także rozbudzanie zainteresowań młodzieży czytelnictwem.

Przedmiotem konkursu jest napisanie recenzji przeczytanej książki.

R e g u l a m i n  k o n k u r s u

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas II i III szkół gimnazjalnych powiatu słupeckiego.
  2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
  3. Termin składania prac mija 10 kwietnia 2018 r.
  4. Prace należy dostarczyć  do  Miejskiej  i  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  w Słupcy, ul. Mickiewicza 24, 62-400 Słupca.
  5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę szkoły oraz klasę, której uczestnik jest uczniem.
  6. Prace oceni komisja powołana przez organizatora.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu i   wręczenie   nagród  nastąpi  w  siedzibie  biblioteki  dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00.
  8. Wybrane z nagrodzonych prac zostaną odczytane podczas ogłoszenia wyników.
  9. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.

 

Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie i powielanie nadesłanych prac.